en

Ochrona Osób

Firma Ochrona Osobista.pl została wyodrębniona z przedsiębiorstwa Pogoń Ochrona jako Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochrony dysponująca Koncesją MSWiA. Naszym celem jest dostarczanie profesjonalnych usług ochrony osobistej w Warszawie i na terenie całego województwa mazowieckiego.

Dostarczamy Państwu i Państwa rodzinom usługi, które koncentrują się zabezpieczeniu życia, zdrowia oraz zapewnieniu nietykalności osobistej.

Formacja przeznaczona do ochrony osobistej powstała na podbudowie najbardziej wykwalifikowanych pracowników Biura Ochrony Pogoń oraz Polskiej Grupy Interwencyjnej. To jedynie sprawdzeni specjaliści, którzy wyróżniają się szerokimi umiejętnościami, refleksem, wysoką kulturą osobistą, aby żadna sytuacja nie była zaskoczeniem. Jednocześnie przez cały czas nasi pracownicy poddawani są cyklicznym szkoleniom, w tym obejmującym strzelanie dynamiczne oraz taktykę ochronną. Każdy pracownik ochrony wchodzący w jej skład jest wyekwipowany w broń palną krótką i innego rodzaju niezbędny sprzęt, w tym łącznościowy. Także jesteśmy wyposażeni w broń gładkolufową oraz w pistolety maszynowe.

Zapewniamy kompleksową ochronę osób i przed przystąpieniem do pracy zawsze wykonujemy rekonesans mający na celu zebranie informacji o prawdopodobnych zagrożeniach, które mogą wystąpić w miejscach pobytu osoby ochranianej oraz podczas pokonywanej przez nią trasy.

profil google
profil facebook
szybki kontakt

Telefony:
+48 600 801 500
+48 22 353 18 18
E-mail:
biuro@ochronaosobista.pl